1
Bạn cần hỗ trợ?
  • vietnamese
  • english

Nghề Butler Quản gia cho khách sạn nhà hàng, hộ gia đình cao cấp cũng ảnh hưởng đến tính cách của bạn?

Chi tiết

InterContinental Sydney Double Bay đã được bán với giá 104 triệu đô la trong Q1 năm 2017 trong một giao dịch được môi giới bởi JLL

Chi tiết