1
Bạn cần hỗ trợ?
  • vietnamese
  • english

Hệ Thống Quản Lý Butler Quản Gia Chuyên Nghiệp

Cổng Thông tin Quản lý Dịch vụ Chuyên nghiệp Butler quốc tế

– Dễ dàng theo dõi trải nghiệm của khách hàng

– Dễ dàng theo dõi Butlers

– Dễ dàng theo dõi nhiều cấp, nhiều chi nhánh

– Dễ dàng báo cáo phản hồi thông tin Butler theo thời gian thực

– Dễ dàng theo dõi từng cửa hàng / chi nhánh (đối với Corp)

– Dễ dàng theo dõi công việc để đảm bảo chất lượng dịch vụ

– VD về (Thực phẩm, Môi trường, các dịch vụ khác, …)

Như một số giải pháp đóng gói cho việc phát triển phần mềm Gia công phần mềm Gia công phần mềm của FM như dưới đây:

1. Chúng tôi có data dữ liệu lớn của ứng dụng phân tích về nghiên cứu thị trường Butlers.

2. Hệ thống quản lý Nhân sự của HR Butler (Payroll Online, HR, Giám sát Thông tin Nhân lực, …)

3. Đào tạo Hệ thống Giáo dục Trực tuyến về Dịch vụ Pro-Butler

4. Cổng Thông tin Theo Dõi Nhân Sự Qua GPS-HR. (Ví dụ: hành vi, thời gian vào / ra, Công cụ Khảo sát Thẩm định Nhân sự, …)

5. các Giá trị khác cho khách hàng (SMB)

6. Bổ sung giá trị thêm của giải pháp thương mại điện tử cho khách hàng (Corp) trên hệ thống Website của chúng tôi.

7. Hệ Thống Quản lý khách hàng / các hợp đồng đã ký kết

**Liên hệ với chúng tôi**