1
Bạn cần hỗ trợ?
 • vietnamese
 • english

Khóa Học

TẠI SAO LÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TOÀN CẦU – GAP ?

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP TẠI VN?

Chương trình Phát triển Chuyên môn do Viện EI phát triển cung cấp bởi các chuyên gia về khách sạn, đây là một cách thuận tiện và hiệu quả để nâng cao kỹ năng quản lý của học viên và tìm hiểu về xu hướng công nghệ mới nhất. Bộ phần mềm trực tuyến gồm 25 module phát triển chuyên môn này bao gồm các chủ đề trong lãnh vực lãnh đạo, nguồn nhân lực và công nghệ trong ngành khách sạn. Mỗi chủ đề đã được lựa chọn vì sự liên quan của nó với sự hiếu khách ngày nay chuyên nghiệp. Mỗi sách bài tập tính trực tuyến được thiết kế để hoàn thành trong khoảng một giờ và sau đó là một bài kiểm tra. Chương trình Phát triển Chuyên môn bao gồm các khóa học sau:

 CÁC KHÓA HỌC VỀ KHẢ NĂNG LÃNH VỰC LÃNH ĐẠO

 1. Xây dựng thương hiệu
 2. Giao Tiếp
 3. Mô hình xây dựng nhóm hiệu quả
 4. Động lực thông qua lãnh đạo
 5. Quản lý xung đột
 6. Liên tục cải tiến về Qui trình và Công cụ
 7. Thay đổi tính chất bản chất văn hóa vể lãnh đạo
 8. Quản lý về thay đổi tổ chức
 9. Ủy quyền và trao quyền lực
 10. Về quản lý dịch vụ chất lượng
 11. Về quản lý thời gian cho lãnh đạo

CÁC KHÓA VỀ QUẢN LÝ HR

 1. Kỷ luật
 2. Đánh giá và huấn luyện
 3. Qui trình đào tạo nhân viên mỗi giờ
 4. Kế hoạch và tuyển dụng
 5. Lựa chọn

 CÁC KHÓA HỌC VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH HOTEL

 1. Giới thiệu về 1 hệ thống nhà hàng/khách sạn/quản gia cao cấp
 2. Kế hoạch dự phòng sự cố hệ thống máy tính
 3. Thương mại Điện tử: Các câu hỏi thường gặp
 4. Hệ thống về đồ ăn và thức uống