1
Bạn cần hỗ trợ?
 • vietnamese
 • english
Về Vận Hành Kỹ Thuật Quản Lý Butler
14/07/2018

Về Vận Hành Kỹ Thuật Quản Lý Butler

Thỏa thuận về hệ thống IT V/v sử dụng dịch vụ hệ thống kỹ thuật quản lý Butler.

Phạm vi về dịch vụ kỹ thuật GDAP :

 • B1. Về thiết kế kiến trúc
 • B2. Thiết kế về hệ thống máy móc, kỹ thuật và sang lắp mặt bằng
 • B3. Hệ thống và thiết bị an toàn
 • B4. Thiết kế nội thất
 • B5. Thỏa thuận mẫu mã concept về vật liệu nội thất, đồ đạc và thiết bị FF&E
 • B6. Mô hình mẫu của thiết kế phòng
 • B7. Về an ninh, Tài nguyên thông tin, truyền thông và hệ điều hành khách sạn
 • B8. Về hiệu suất thang máy
 • B9. Hệ điều hành thiết bị và các hoạt động thiết bị điều hành OS&E
 • B10. Kế hoạch cải thiện tài sản

TIN TỨC LIÊN QUAN

Về Quản Lý Butler

Về Quản Lý Butler

Thoả thuận về quản lý dịch vụ Butler: Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến hoạt động quản lý của khách sạn, nhà gia chủ tại địa phương.

Về Hợp Đồng Butler

Về Hợp Đồng Butler

Thỏa thuận về sử dụng giấy phép và thuế, các tài nguyên như: nhãn hiệu và cấp phép sử dụng.

Về Butler Quốc Tế

Về Butler Quốc Tế

Thoả thuận dịch vụ Butler quốc tế: trên tài nguyên hoặc chương trình hệ thống quản lý Butler toàn cầu (ví dụ như hệ thống đặt dịch vụ Butler quốc tế, các chương trình tiếp thị quốc tế vv)