1
Bạn cần hỗ trợ?
  • vietnamese
  • english
Về Cải Tiến Dịch Vụ Butler
14/07/2018

Về Cải Tiến Dịch Vụ Butler

Thảo luận về kế hoạch cải thiện tài sản dịch vụ Butler (để chuyển đổi công năng và đổi mới tài nguyên).

  • B1. Thời gian thảo luận trung bình: 06 tháng ( đối với nhà được chuyển nhượng thương hiệu)
  • B2. Các thoả các thuận khi thi hành là ràng buộc pháp lý đối với cả hai bên.

Bảng chú giải
• MOU: Biên bản ghi nhớ
• IASA: Thoả thuận dịch vụ tư vấn tạm thời
• BSMA: Thỏa thuận về quản lý dịch vụ Butler
• TSA: Thỏa thuận dịch vụ kỹ thuật (quản lý) / DRA: thỏa thuận xem xét thiết kế (nhượng quyền thương mại)
• LRA: Bản thỏa thuận cấp phép và bản quyền
• ISA: Thỏa thuận dịch vụ quốc tế
• GDAP: Bảng thỏa thuận về thiết kế toàn cầu Châu Á Thái Bình Dương
• FF & E: Thỏa thuận về concept vật chất nội thất, đồ đạc và thiết bị
• OS&E: Hệ điều hành thiết bị và các hoạt động thiết bị điều hành
• MEP: Về máy móc cơ khí, kỹ thuật và sang lắp mặt bằng nếu có
• PIP: Kế hoạch cải thiện tài sản
• AM: Quản lý tài sản

TIN TỨC LIÊN QUAN

Về Quản Lý Butler

Về Quản Lý Butler

Thoả thuận về quản lý dịch vụ Butler: Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến hoạt động quản lý của khách sạn, nhà gia chủ tại địa phương.

Về Hợp Đồng Butler

Về Hợp Đồng Butler

Thỏa thuận về sử dụng giấy phép và thuế, các tài nguyên như: nhãn hiệu và cấp phép sử dụng.

Về Butler Quốc Tế

Về Butler Quốc Tế

Thoả thuận dịch vụ Butler quốc tế: trên tài nguyên hoặc chương trình hệ thống quản lý Butler toàn cầu (ví dụ như hệ thống đặt dịch vụ Butler quốc tế, các chương trình tiếp thị quốc tế vv)