1
Bạn cần hỗ trợ?
  • vietnamese
  • english

“EDUCATION IS THE MOST STRATEGIC WEAPON WHICH CAN USE TO CHANGE THE WORLD"

Chi tiết

Gặp Anh Thierry Ly Butler tại rạp Novaland Group khi anh đang lên thuyết trình dự án dịch vụ cao cấp Quản Gia Butler Service cho các dự án Bất động sản nghĩ dưỡng cho ngành Du lịch hiếu khách VIP của anh, với các cảm hứng sáng tạo không mệt mỏi của anh Thierry Ly Butler làm chúng tôi thán phục.

Chi tiết

Du thuyền xa xỉ đầu tiên của Lexus giá 3,5 triệu USD

Chi tiết