1
Bạn cần hỗ trợ?
  • vietnamese
  • english

Mới đây, bà Baroness Charlotte de Rothschild – thành viên của gia tộc hàn ngàn tỉ USD đã ghé thăm Việt Nam trong sự kiện giao lưu văn hoá mang tên “Lina Concert – Passion Of Rothschild”.

Chi tiết

Nghề Butler Quản gia cho khách sạn nhà hàng, hộ gia đình cao cấp cũng ảnh hưởng đến tính cách của bạn?

Chi tiết

Vài năm gần đây, thị trường lao động chứng kiến sự gia tăng về nhu cầu đối với quản gia, đặc biệt là quản gia cao cấp cho các gia đình giàu có hoặc người nước ngoài.

Chi tiết